Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   

  Verzuim uitbesteden

  Verzuim uitbesteden

  Samen uitvoeren

  Samen uitvoeren

  Sparren

  Sparringpartner

  PAGO & PMO

  Arbeid en arbeidsomstandigheden kunnen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Om beroepsziektes en/of uitval te voorkomen of te beperken is de werkgever volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht haar werknemers een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek aan te bieden. Daarnaast heeft de werkgever de mogelijkheid een Preventief Medisch Onderzoek uit te laten voeren. Een en ander is afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover in de CAO en/of de RI&E is vastgelegd.

  Wat is het en waarom?

  PAGO = Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek door de (bedrijfs)arts, gericht op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, welke de werkgever op grond van de wet aan haar werknemers moet aanbieden. 

  PMO = Preventief Medisch Onderzoek door de (bedrijfs)arts naar de algehele gezondheid van de werknemer welke de werkgever op vrijwillige basis kan aanbieden aan werknemers.

  Beide onderzoeken zijn er op gericht de risico’s, die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het doel is om ongevallen en ziekte veroorzaakt door het werk te voorkomen.

  Voor wie is het?

  Voor alle werknemers. Een werkgever kan na dit onderzoek onder de werknemers maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen en/of te verbeteren. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Deelname voor de werknemers aan een PAGO/PMO gebeurt op vrijwillige basis.

  De verschillen tussen PAGO/PMO?

  • Werkgevers zijn wel verplicht een PAGO aan te bieden. Voor een PMO geldt geen wettelijke verplichting.
  • Een PAGO is alleen gericht op de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s.
  • Bij een PMO wordt ook gekeken naar de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemer (roken, alcohol, voeding, bewegen etc.).
  • Een PAGO behelst alleen onderzoek, terwijl er binnen een PMO ook interventies kunnen plaatsvinden.
  • Een werknemer is soms wel verplicht een PAGO te ondergaan omdat het in de wet of cao is geregeld.

  Wat gebeurt er met de uitslag?

  Na het onderzoek PAGO/PMO krijgt de werkgever een groepsrapportage. De medewerkers krijgen een persoonlijke uitslag thuis gestuurd. Individuele medewerkers kunnen advies van de (bedrijfs)arts krijgen omtrent hun gezondheid

  Wilt u meer weten?

  Vul dan onderstaand aanvraag formulier in. Wij nemen zsm contact met u op.