Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen

  Voor werknemers

  Korte leidraad binnen het verzuim

  Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten er een aantal stappen doorlopen worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk gaat. In onderstaande animatie worden deze stappen uitgelegd.

  De (eerste) ziekmelding - in grote lijnen

  U meldt zich ziek bij uw werkgever. Hiermee doet u een aanvraag voor ziekteverlof.

  1. Bedenk alvast welke aangepaste/andere werkzaamheden u nog wél kunt doen
  2. Vraag ziekteverlof aan bij uw leidinggevende ruim vóór aanvang van uw werk, doch uiterlijk om 09:00 uur
  3. Uw leidinggevende beoordeelt uw aanvraag voor ziekteverlof en neemt wat vragen met u door
  4. U stelt zich beschikbaar voor aangepaste of andere werkzaamheden en u noteert alle afspraken
  5. Verder werkt u actief aan uw herstel en inzetbaarheid. Arbeid is vaak ook een medicijn!
  6. Als er een medisch advies nodig is, zal uw leidinggevende in overleg met de casemanager een spreekuur 
   inplannen bij de bedrijfsarts
  7. Uw leidinggevende beoordeelt de aanvraag van uw ziekteverlof en legt dit vast in uw dossier in het
   verzuimsysteem

  Wat doet de (bedrijfs)arts?

  De (bedrijfs)arts heeft een (telefonisch) spreekuur met u. U bent verplicht om deze afspraak na te komen.

  De (bedrijfs)arts stelt een re-integratieadvies op welke u en uw werkgever ontvangen.

  Hierin staat o.a.:
  - Wat kunt u nog wel?
  - Wat is uw arbeidsvermogen?
  - Wat zijn uw beperkingen?
  Heeft u tevens een eerste spreekuur bij de (bedrijfs)arts? Dan wordt er ook een Probleemanalyse opgesteld.

  Afhankelijk van de afspraken die uw werkgever heeft met Ygeia, zal aan de hand van de Probleemanalyse een Plan van Aanpak worden opgesteld. Dit Plan van Aanpak zal uw werkgever met u bespreken. Bij akkoord wordt dit door zowel u als uw werkgever ondertekend. Het Plan van Aanpak zal regelmatig worden geëvalueerd en vastgelegd (periodieke evaluatie middels UWV-document).

  Wanneer u het niet eens bent met het advies van de (bedrijfs)arts kunt u een Deskundigen Oordeel (DO) bij het UWV aanvragen. Uw casemanager kan u hierover meer vertellen.

  Informatievoorziening

  Uw werkgever zal als het goed is een verzuimprotocol hebben. Hierin staan alle gemaakte afspraken bij ziekte en verzuim, zodat u weet waar aan u zich moet houden.

  Uw (externe) casemanager

  Uw (externe) casemanager zal uw werkgever en u objectief adviseren volgens de Wet Verbetering Poortwachter voor een adequate verzuimbegeleiding.