Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   

  Verzuim uitbesteden

  Verzuim uitbesteden

  Samen uitvoeren

  Samen uitvoeren

  Sparren

  Sparringpartner

  Regel uw werkdrukpreventie

  Meet de werkdruk binnen uw bedrijf en neem de juiste maatregelen ter preventie.

  Bedrijven zijn vanuit de Arbowet verplicht om werkdruk te meten en daar preventieve maatregelen op te nemen. Maar wat is een handige, veilige en effectieve manier om dat te doen?

  Ygeia biedt een digitale Enquête Werkdruk die 23 soorten van werkdruk meet en de mogelijke oorzaken daarvan in kaart brengt. De gegevens van de respondenten worden veilig en anoniem verzameld en door de vertrouwenspersoon verwerkt in een groepsrapportage met aanbevelingen voor maatregelen die u kunt nemen om de werkdruk te verminderen en uitval door werkdruk te voorkomen.

  U ontvangt een geanonimiseerd rapport, specifiek voor uw eigen bedrijf, vergezeld van een advies van uw vertrouwenspersoon.

  • U meet de werkdruk
  • U ziet welke soorten werkdruk binnen uw bedrijf worden ervaren
  • U krijgt inzicht in de oorzaken van de werkdruk
  • U ontvangt aanbevelingen om de werkdruk te verminderen
  • U ontvangt aanbevelingen om uitval door werkdruk te voorkomen
  • De gegevens worden veilig, vertrouwelijk en anoniem verzameld en verwerkt
  • Antwoorden zijn niet tot een individu te herleiden
  • De Enquête Werkdruk wordt digitaal afgenomen
  • De enquête kan worden ingevuld per computer, tablet of telefoon
  • Uw eigen enquête is al binnen enkele werkdagen beschikbaar
  • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van werkdrukpreventie

  ​Voorbeeldvraag uit de digitale Enquête Werkdruk van Ygeia.
  Voorbeeldvraag uit de digitale Enquête Werkdruk van Ygeia.

  Toelichting op de Enquête Werkdruk

  Werkdruk is één van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting die de Arbowet omschrijft. Werkdruk kan leiden tot werkstress; een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. De werknemer voelt zich lichtelijk ontevreden, piekert, is moe of zelfs uitgeput.

  Werkdruk hoeft echter niet per se tot stress te leiden. En niet alle stress die een werknemer ervaart, is een gevolg van werkdruk.

  Model stress in of door het werk

  Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben, zoals  communicatie, werkprocessen en (tijdelijke) verhoging van de hoeveelheid werk. Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen.

  De Enquête Werkdruk onderzoekt de frequentie van werkstressverschijnselen die een werknemer ervaart én de belangrijkste oorzaken daarvan. De mogelijke bronnen van werkdruk zijn vooraf benoemd, maar wanneer de werknemer zich niet herkent in deze antwoordmogelijkheden kan hij of zij een eigen antwoord toevoegen.

  Privacy is gewaarborgd door de vertrouwenspersoon van Ygeia

  De antwoorden worden anoniem verzameld, waarna de resultaten worden verwerkt door de vertrouwenspersoon. Antwoorden kunnen niet worden herleid tot één specifieke werknemer. Wanneer een werknemer naar aanleiding van de enquête behoefte heeft aan een gesprek met de vertrouwenspersoon, dan moet hij of zij dus zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon, omdat andersom niet mogelijk is. Dit wordt in de enquête duidelijk aangegeven.

  Oplossingsgericht handelen

  De onderzoeksresultaten van de Enquête Werkdruk geven u inzicht in welke factoren er tot werkdruk en mogelijk tot werkstress leiden. Met de uitkomsten van dit onderzoek en de aanbevelingen die daaraan verbonden worden kunt u als werkgever oplossingsgericht handelen.

  Regel uw werkdrukpreventie met onze digitale enquête! 

  Aanvraag digitale enquête Werkdruk

  Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

  Heeft u al een RI&E (Risico inventarisatie & Evaluatie)?

  * zijn verplicht