Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   

  Verzuim uitbesteden

  Verzuim uitbesteden

  Samen uitvoeren

  Samen uitvoeren

  Sparren

  Sparringpartner

  Wat is de rol van de (bedrijfs)arts?

  De (bedrijfs)arts beoordeelt de claim. Hij beoordeelt óf, wanneer en voor hoeveel uur in eigen, aangepast eigen of ander werk de werknemer weer kan werken, hervatten/re-integreren.

  Positie (bedrijfs)arts tussen gezondheidszorg en bedrijf

  De (bedrijfs)arts adviseert werkgever over de werknemer gericht op mogelijkheden van herstel en werkhervatting:

  • geeft advies over arbeidsmogelijkheden
  • stelt beperkingen vast
  • behandelt zelden medicamenteus
  • onafhankelijk van werkgever en werknemer
  • werkt volgens NVAB of STECR richtlijnen
  • werkt onafhankelijk

  Als een werknemer ziek wordt, zullen werkgever en werknemer zich beiden moeten inspannen om te zorgen dat werknemer weer gedeeltelijk of volledig aan het werk kan.

  Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De re-integratie start zodra de werknemer belastbaar is voor werk.                              

  Wanneer bent u verplicht de (bedrijfs)arts in te schakelen?

  Binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is er een aantal verplichte momenten.

  Sowieso:

  • bij vangnetregeling: binnen vier dagen na eerste ziektedag 
  • bij psychische klachten: binnen twee weken
  • bij een arbeidsconflict: zo snel mogelijk

  WVP-protocol 

     Week 1   Ziekmelding bij arbodienstverlener
     Week 6   Probleemanalyse (bedrijfs)arts
     Week 8   Plan van Aanpak
    Evaluatie elke 6 weken 
     Week 42   Ziekmelding bij het UWV
     Week 46    Eerstejaars evaluatie / Dossiercheck
     Week 89

    Actueel Oordeel incl. re-integratieverslag  
    Vervolg: aanvraag WIA door werknemer

     Week 104          Ingang WIA
    (afhankelijk van mate arbeids ongeschiktheid)


  Wat mag u verwachten van een (bedrijfs)arts?

  De (bedrijfs)arts draagt bij een aan snelle terugkeer van uw zieke werknemer naar de werkvloer. Hierbij houdt de (bedrijfs)arts rekening met de beperkingen. De (bedrijfs)arts geeft diverse adviezen over een zo goed mogelijke re-integratie. 

  Bij niet opvolgen van het advies van de (bedrijfs)arts door werknemer, dient de werkgever dit naar de werknemer toe te sanctioneren.

  Bij niet opvolgen van het advies van de (bedrijfs)arts door de werkgever, bestaat de mogelijkheid na 104 weken ziek, dat de werkgever een sanctie krijgt door middel van een 3e jaar loondoorbetaling. De werkgever moet dan alsnog de juiste re-integratie activiteiten uitvoeren. 

  Wanneer werkgever en/of werknemer het niet eens is met het advies van de (bedrijfs)arts, kunnen zij een Deskundigen Oordeel (DO) bij het UWV aanvragen. In afwachting van het resultaat behoort het (bedrijfs)arts-advies opgevolgd te worden.