Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   

  Verzuim uitbesteden

  Verzuim uitbesteden

  Samen uitvoeren

  Samen uitvoeren

  Sparren

  Sparringpartner

  Het Basiscontract

  Wij krijgen regelmatig vragen over het Basiscontract. Wij bemerken dat er werkgevers zijn die hun zaken op dit gebied ( nog) niet op orde hebben. Vanaf 1 juli 2018 zou elke werkgever met werknemer(s) - hoe klein ook - in bezit moeten zijn van een Basiscontract. Dit is om werkend Nederland gezond, fit en daarmee betaalbaar te houden.

  Wat staat er minimaal in het Basiscontract?

  Volgens de Arbowet behoort elke werkgever een Basiscontract met een arbodienstverlener of een (bedrijfs)arts te hebben.

  In het Basiscontract wordt minimaal het volgende vastgelegd:

  • afspraken rondom de (bedrijfs)arts, verzuimregistratie en de dienstverlening
  • (bedrijfs)arts mag de werkplek in het bedrijf bezoeken
  • (bedrijfs)arts maakt melding van beroepsziekten
  • een verzuimbeleid met daarin de afspraken ter ondersteuning van het verzuim en de (bedrijfs)arts
  • werkgever informeert de werknemers over hun recht naar de (bedrijfs)arts te
   kunnen gaan zonder tussenkomst van de werkgever
  • werkgever heeft een arbobeleid
  • werkgever heeft een verzuimprotocol
  • benoeming van de preventiemedewerker met naam en toenaam

  Wellicht ten overvloede, weet u als werkgever dat er stevige boetes op staan indien
  u als werkgever uw zaken op dit gebied niet op orde heeft? Wij geven u een overzicht:

  Boetes rondom het basiscontract door Inspectie SZW

   geen basiscontract     € 1.500
   basiscontract niet compleet   €    750 
   afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken  €    750 
   werkwijze bedrijfsarts ontbreekt       € 1.500 
   ontbreken van attendering werknemers open spreekuur      € 1.500 

  Aanvraag basiscontract

  * zijn verplicht