Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen

  Verzuimbegeleiding op maat

  Ieder bedrijf, organisatie en verzuimsituatie is uniek door haar geschiedenis, de werkomgeving, de relaties en de betrokkenen.

  Ygeia gaat uit van uw wensen en behoeften en adviseert welke vorm van arbodienstverlening passend voor u is. U kiest de vorm van dienstverlening. Ygeia werkt vraaggericht en biedt maatwerk. Ygeia  kan de volledige verzuimbegeleiding van u overnemen. Ygeia kan u ook ondersteunen bij de uitvoering van uw eigen verzuimbeleid zoals  bijvoorbeeld het “eigen regie model”.  (Zie ook dienstverlening) De invulling van de dienstverlening is afhankelijk van de vorm, grootte en het beleid van  uw bedrijf en wordt op maat gemaakt.

  Uw wens en behoefte wordt besproken en vastgelegd in afspraken. Er vinden evaluaties plaats van de afspraken en de dienstverlening.

  Werken is gezond

  Ziek en arbeidsongeschikt is niet hetzelfde. Het is belangrijk om de werkgever en de werknemer hiervan bewust te maken.

  Het is beter om begrip voor de beleving van de klachten te tonen en de werkzaamheden daarop aan te passen, dan dat de werknemer volledig arbeidsongeschikt thuis zit. Ygeia legt de focus op de mogelijkheden van de werknemer, het inzetten van arbeidsvermogen. Werken is gezond en heeft een positief effect op re-integratie! 

  Een snelle inzet van interventie en begeleiding kan helpen het verzuim te bekorten of te voorkomen.

  Werk biedt regelmaat, houvast en zekerheid en draagt bij aan de eigenwaarde. Wij kijken naar wat WEL mogelijk is in eigen of aangepast werk want… werken is gezond! Wanneer het werk niet meer passend is, moet er gezocht worden naar andere arbeidsmogelijkheden. Ygeia helpt u bij het zetten van stappen, die nodig zijn om een werknemer te behouden voor het arbeidsproces. Ygeia helpt bij de re-integratie naar ander werk. Zowel bij de eigen werkgever als bij een andere werkgever, spoor 2.

  Het is goed om verzuim te voorkomen. Daarom kijkt Ygeia graag met u naar de vitaliteit van uw werknemers en de mogelijkheden in uw bedrijf. Ygeia schenkt ook aandacht aan verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Preventie en vitaliteit leiden tot hogere productiviteit en schadelastbeheersing.

  Kies hieronder hoe u met ons wilt samenwerken

  verzuim uitbesteden   samen uitvoeren   sparren over verzuim