Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   

  Verzuim uitbesteden

  Verzuim uitbesteden

  Samen uitvoeren

  Samen uitvoeren

  Sparren

  Sparringpartner

  Waarom een Arbeidsdeskundig Onderzoek?

  Vanaf de eerste ziektedag, gaat de regelgeving Wet Verbetering Poortwachter lopen. Deze periode kan maximaal twee jaar voortduren. Zowel werknemer als werkgever hebben hierin een aantal verplichtingen in het kader van terugkeer naar werk. Dit op basis van eerder afgegeven adviezen van de (bedrijfs)arts.

  Is er na ongeveer 46 weken nog steeds sprake  van (geheel of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid? En is het niet zeker dat vóór het einde van de twee jaar (de wachttijd) sprake is van weer volledig en duurzaam herstel? Dan zal er een arbeidsdeskundig onderzoek moeten plaatsvinden. Het arbeidsdeskundig onderzoek is praktisch van aard en geeft helderheid aan zowel de werknemer als de werkgever over toekomstige arbeidsmogelijkheden.

  Waarom is het voor de werknemer een belangrijk onderzoek?

  Aan het einde van de twee jaar volgt er (bij géén volledig herstel) een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV. Het arbeidsdeskundig onderzoek is hierin van belang. Het UWV bekijkt dan wat werknemer op de arbeidsmarkt theoretisch nog kan verdienen. Op basis daarvan beoordeelt het UWV of én voor welk deel werknemer eventueel een uitkering krijgt. Voor zijn financiële zekerheid is het van belang dat alle kansen op terugkeer naar arbeid, bij zijn eigen werkgever of elders, onderzocht en benut worden.

  Inhoud van een arbeidsdeskundig onderzoek:

  Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft op basis van feiten, antwoord op 4 vragen

  1. Kan een medewerker terugkeren in zijn eigen werk?
  2. Zo niet, kan het werk aangepast worden?
  3. Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  4. Zo niet, wat voor andere arbeidsmogelijkheden zijn er bij een andere werkgever?

  De (bedrijfs)arts heeft al eerder, op basis van medische gegevens de beperkingen in kaart gebracht. Deze zijn verwerkt in de Functionele- of Benutbare Mogelijkheden Lijst of een Inzetbaarheidsprofiel (FML, BML of IZP).  Door het invullen van deze lijst, is ook duidelijk wat de werknemer nog wel heeft aan mogelijkheden/belastbaarheid.

  De arbeidsdeskundige zal bij aanvang van het arbeidsdeskundig onderzoek een gesprek zowel met werknemer als werkgever hebben. De arbeidsdeskundige zal een goed beeld willen krijgen van de belasting, die bij het werk hoort. Bevindingen uit het onderzoek worden verwerkt in het arbeidsdeskundig-rapport met conclusies en adviezen.

  Gedragscode
  De register arbeidsdeskundige is gebonden aan de gedragscode en geldende privacywetgeving. Alleen voor het onderzoek relevante informatie wordt in de uiteindelijke rapportage opgenomen.