Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   Terug
  Spoor 2 tijdens Covid-19

  Spoor 2 tijdens Covid-19

  Hoe gaat UWV om met de beoordeling van de re-integratie? 

  Zie voor de volledige tekst: Werkwijzer Poortwachter Addendum (UWV)

  Maatwerk

  Uitgangspunt van de beoordeling is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Behalve als blijkt dat de beoordeling van het re-integratieverslag leidt tot de conclusie (vanuit het UWV) dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dan wordt er rekening gehouden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van de Covid-19 situatie. Er zal dan maatwerk geleverd moeten worden. Dit houdt in dat de werkgever zijn bedrijfssituatie zal moeten beschrijven als gevolg van Covid-19. Daarbij wat van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan.

  Beoordelen RIV (Re-integratieverslag-dossier)

  1. RIV is wel of niet compleet

  • In principe ongewijzigd beleid omdat informatie ook elektronisch uitgewisseld kan worden (ook indien er bijvoorbeeld sprake is van een gedwongen bedrijfssluiting).
  • Fysieke handtekeningen op documenten zijn niet nodig. De werknemer kan in de daarvoor bestemde documenten (of in RIV of op de aanvraag) zijn visie op de re-integratie verwoorden.
  • Als de termijn van vijf werkdagen tot completering RIV/WIA door Covid-19 dreigt te worden overschreden, en de tijdigheid RIV/WIA dit toelaat, is er enige coulance aan de orde.
   Een dringende reden van het niet tijdig overleggen van documenten aan het UWV ten gevolge van Covid-19 is mogelijk.

  2. Inhoudelijke beoordeling RIV

  • Er is meer informatie nodig maar de werkgever kan niet bereikt worden (bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfssluiting of ziekte). Van de werkgever mag worden verwacht dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is).
  • Zoveel mogelijk het RIV beoordelen op basis van de gegevens van de bedrijfsarts.
  • Bij verschil van inzicht met de bedrijfsarts en dit verschil ook na telefonisch overleg met de bedrijfsarts blijft bestaan.

  Lees ook de informatie over COVID-19 op de UWV-website