Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   Terug
  RI&E

  RI&E

  Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie? 
  1. Het verplicht inventariseren van de mogelijk risico’s en/of gevaren die de werknemers bij hun dagelijkse werkzaamheden lopen en het daarbij naar behoren vaststellen van de beheersmaatregelen.
  2. Het verplicht vastleggen ervan in een rapport en een plan van aanpak voor opvolging en verbetering.

  Het is raadzaam om de RI&E elke drie jaar te up-daten. Dat geldt ook voor het Plan van Aanpak. Handhaving hierop gebeurt door de Inspectie van SZW. Heeft u geen RI&E?  Dan is de boete € 4.500,-. Heeft u geen Plan van Aanpak? Dan is de boete € 3.000,-.

  Voor wie is de RI&E verplicht?

  Sinds 1 januari 1994 is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd zzp’ers. Heeft u één werknemer of meer in dienst? Dan bent u al RI&E-plichtig. Dit geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers of inhuurkrachten. Lees hier meer over de RI&E.

  Voorkom een boete, voldoe aan de RI&E verplichtingen

  Er zijn ondernemers die zeggen: “Wanneer de boete niet opweegt tegen het pas dan in orde maken van de RI&E, laat ik het wel achterwege. Wanneer het zich aandient is dat vroeg genoeg”. Dat is een verouderde manier om er mee om te gaan Het doel moet zijn om de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van de werknemers te handhaven en/of te verbeteren. Wanneer een werknemer uitvalt doordat er zich een beroepsziekte aandient of uitvalt door te lang te hoge werkdruk, dan kunt u voor lange ziekteverzuimdossiers komen te staan. Dit kan voorkomen worden door van te voren alles in kaart te brengen en er preventieve maatregelen op te nemen.  Hulp nodig bij het uitvoeren of het updaten van de RI&E en/of het Plan van Aanpak? Neem contact met ons op via info@ygeia.nl

  NB. Vanaf 12 juli 2019 kunt u direct een boete krijgen als u niet voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Dat staat in de wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving.