Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Inloggen
   Terug
  PAGO/PMO

  PAGO/PMO

  Breng de gezondheidsrisico's van werknemers in kaart

  PAGO Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek; brengt arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart.
  PMO Preventief Medisch Onderzoek is een algemeen gezondheidskundig onderzoek. Het brengt de leefstijl en conditie in kaart. 

  Waarom een PAGO/PMO?

  Het doel is om ongevallen en ziekte veroorzaakt door het werk te voorkomen. Het onderzoek is er op gericht de risico’s, die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Volgens artikel 18 van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is de werkgever verplicht werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een medisch onderzoek te ondergaan.

  Voor wie is het?

  Voor elke werknemer. Een werkgever kan na dit onderzoek onder de werknemers, wanneer nodig, maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Deelname voor de werknemers aan een PAGO/PMO gebeurt op vrijwillige basis.

  Wat gebeurt er met de uitslag?

  Na het onderzoek PAGO/PMO krijgt de werkgever een groepsrapportage. De medewerkers krijgen een persoonlijke uitslag thuis gestuurd. Individuele medewerkers kunnen advies van de bedrijfsarts krijgen omtrent hun gezondheid.

  Meer weten? 

  Heeft u vragen en/of wilt u een PAGO/PMO onder uw werknemers laten afnemen? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@ygeia.nl of vult u het formulier op de website in.