Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
https://www.ygeia.nl/actueel/het-basiscontract

Werkend Nederland

We hebben gemerkt dat er vragen zijn over het Basiscontract. En dat er werkgevers zijn die hun zaken op dit gebied ( nog) niet op orde hebben. Vanaf 1 juli 2018 zou elke werkgever - hoe klein ook - in bezit moeten zijn van een Basiscontract. Dit is om werkend Nederland gezond, fit en daarmee betaalbaar te houden.

Wat staat er minimaal in het Basiscontract?

Volgens de Arbowet behoort elke werkgever een Basiscontract met een arbodienstverlener of een bedrijfsarts te hebben.

In het Basiscontact wordt minimaal het volgende vastgelegd:

  • afspraken rondom de bedrijfsarts, verzuimregistratie en de dienstverlening
  • bedrijfsarts mag de werkplek in het bedrijf bezoeken
  • bedrijfsarts maakt melding van beroepsziekten
  • een verzuimbeleid met daarin de afspraken ter ondersteuning van het verzuim en de bedrijfsarts
  • werkgever informeert de werknemers over hun recht naar de bedrijfsarts te kunnen gaan zonder tussenkomst van de werkgever
  • werkgever heeft een arbobeleid
  • werkgever heeft een verzuimprotocol
  • benoeming van de preventiemedewerker met naam en toenaam

Wellicht ten overvloede, maar weet u als werkgever dat er stevige boetes op staan indien u als werkgever uw zaken op dit gebied niet op orde heeft? Wij geven u een overzicht:

Boetes rondom het basiscontract door Inspectie SZW                                                              

  

 geen basiscontract     € 1.500
 basiscontract niet compleet   €    750 
 afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken  €    750 
 werkwijze bedrijfsarts ontbreekt       € 1.500 
 ontbreken van attendering werknemers open spreekuur      € 1.500 

                                 

Heeft u vragen over het Basiscontract? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar: diensten